Wprowadzamy nowoczesne rozwiązania w świecie elektromobilności

3EV – to firma, która zrodziła się z pasji do energetyki i motoryzacji. Stworzona przez absolwenta Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zespołu zdobywane było na wielu płaszczyznach, głównie związanych z dużymi projektami elektrycznymi

Kto wchodzi w skład zespołu?

W skład zespołu wchodzą osoby, które na co dzień miały do czynienia z:

• biurami projektowymi (projekty dla zakładów energetycznych, projekty hal przemysłowych, bloków mieszkalnych czy biurowców),

• kierownicy i asystenci robót elektroenergetycznych, którzy swoje doświadczenie zdobywali podczas budów przyłączy elektroenergetycznych, stacji transformatorowych i sieci elektroenergetycznych niskiego oraz średniego napięcia,

• elektrycy z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym przy instalacjach elektrycznych,

• osoby zajmujące się obsługą budynków – wiemy na jak żyją takie obiekty!

Rozwiązania dla elektromobilności

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu infrastruktury stacji ładowania

  • Montaż stacji ładowania
  • Proces projektowy
  • Odbiór UDT
  • Aplikacja mobilna
  • Sprzedaż stacji ładowania
  • Konsulting
ładowanie samochodów elektrycznych
Prywatne stacje ładowania
gniazdo ładowania type 2

PRYWATNE STACJE ŁADOWANIA

Dobór stacji ładowania.

Audyt energetyczny pozwalający korzystać ze stacji ładowania z maksymalną mocą/określić maksymalną moc, jaka może zostać wykorzystana na ładowanie samochodu elektrycznego w budynku.

Kompleksowy montaż stacji ładowania:

– projekt elektryczny,

– wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wraz z doborem zabezpieczeń,

– prace ziemne,

– montaż i podłączenie stacji ładowania,

– uruchomienie i odbiór stacji ładowania,

– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

(w zależności od potrzeb i indywidualnych ustaleń).


KOMERCYJNE STACJE ŁADOWANIA

Dobór stacji ładowania

Audyt energetyczny pozwalający korzystać ze stacji ładowania z maksymalną mocą/określić maksymalną moc, jaka może zostać wykorzystana na ładowanie samochodu elektrycznego w budynku.

Kompleksowy montaż stacji ładowania:

– projekt elektryczny,

– wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wraz z doborem zabezpieczeń,

– prace ziemne,

– montaż i podłączenie stacji ładowania,

– uruchomienie i odbiór stacji ładowania,

– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

(w zależności od potrzeb i indywidualnych ustaleń).

Systemy inteligentnego rozdziału mocy dla grup stacji ładowania w zależności od obciążenia.

Kontrola dostępu do stacji ładowania dla użytkowników za pomocą indywidualnych kart RFID lub dostarczonej aplikacji.

System zarządzania i rozliczania procesów ładowania.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.


OGÓLNODOSTĘPNE STACJE ŁADOWANIA

Dobór stacji ładowania.

Audyt energetyczny pozwalający korzystać ze stacji ładowania z maksymalną mocą/określić maksymalną moc, jaka może zostać wykorzystana na ładowanie samochodu elektrycznego w budynku.

Kompleksowy montaż stacji ładowania.

Wykonywanie projektów stacji zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi stacji ładowania.

Wykonywanie instalacji elektrycznych.

Roboty ziemne i ogólnobudowlane.

Oznakowanie miejsc postojowych do ładowania samochodów elektrycznych.

Pomiary elektryczne.

Systemy inteligentnego rozdziału mocy dla grup stacji ładowania w zależności od obciążenia.

Przygotowanie stacji ładowania do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

System zarządzania i rozliczania procesów ładowania.

Aplikacja mobilna do obsługi stacji ładowania.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.