Strona główna / Projekty elektryczne

PROJEKTY ELEKTRYCZNE STACJI ŁADOWANIA SAMOCHODÓW 

Każda inwestycja wymaga starannego planowania i projektowania, to samo tyczy się tworzenia instalacji elektrycznych na potrzeby stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowych projektach zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych, tworzonych przez doświadczonych projektantów we współpracy z producentami i działem technicznym. 

PROJEKT ELEKTRYCZNY 

Wykonanie dobrego projektu elektrycznego instalacji zasilającej stacje ładowania samochodów elektrycznych jest kluczowym krokiem w zapewnieniu efektywnej i bezpiecznej eksploatacji tych urządzeń. Dobrze przygotowany projekt elektryczny to fundament, na którym opiera się cała infrastruktura ładowania, a jego znaczenie jest ogromne zarówno z ekonomicznego, jak i praktycznego punktu widzenia.

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych kwestii, które podkreślają znaczenie solidnego projektu elektrycznego.%Stacje ładowania samochodów elektrycznych%

Optymalizacja kosztów wdrożeniowych:

Dokładnie zaplanowany projekt elektryczny pozwala na zoptymalizowanie wydatków związanym z kosztami mocy przyłączeniowych, jak i całej instalacji elektrycznej. Dzięki świadomemu wyborowi urządzeń i rozwiązań technicznych możliwe jest dostosowanie mocy ładowania w zależności od obciążenia. W rezultacie, unikamy nadmiernego zużycia energii i oszczędzamy na kosztach eksploatacji.

Bezpieczeństwo i niezawodność:

Solidny projekt elektryczny uwzględnia wszystkie aspekty bezpieczeństwa i niezawodności. Poprawnie zaprojektowana instalacja minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii, zwarcia czy przeciążenia, co przekłada się na bezpieczną eksploatację stacji ładowania oraz chroni przed nieplanowanymi przestojami.

Efektywność energetyczna:

Dobra koncepcja projektu uwzględnia także efektywność energetyczną, co jest kluczowe w kontekście ochrony środowiska. Stacje ładowania z możliwością dostosowania mocy ładowania w zależności od obciążenia, ale również pozwalają na pracę z odnawialnymi źródłami energii, co jeszcze bardziej wpływa na wykorzystanie dostępnej energii.Redukcja kosztów eksploatacyjnych:

Właściwie przygotowany projekt nie tylko pomaga obniżyć koszty inwestycji początkowej, ale także prowadzi do redukcji kosztów eksploatacji na dłuższą metę. Unikamy kosztownych przeróbek i poprawek, które mogłyby być konieczne w przypadku niewłaściwie zaprojektowanej instalacji.


AUTORSKI ALGORYM OBLICZAJĄCY MOC ZAPOTRZEBOWANĄ DLA WIELOSTANOWISKOWYCH SYSTEMÓW ŁADOWANIA

Jako jedyni w Polsce stworzyliśmy i jesteśmy dumni z naszego autorskiego algorytmu do obliczania mocy zapotrzebowanej  dla wielostanowiskowych systemów ładowania, który powstał po intensywnych 18 miesiącach prac badawczych.

Podczas jego rozwoju przeanalizowaliśmy setki zachowań użytkowników pojazdów elektrycznych, co umożliwiło nam stworzenie algorytmu dokładnie dostosowanego do różnych potrzeb.

Warto zaznaczyć, że nasze rozwiązanie działa zupełnie inaczej w przypadku centrum logistycznego, a zupełnie inaczej w budynku biurowym.

Dzięki temu zapewniamy optymalne wykorzystanie zasobów energetycznych i skuteczne dostosowanie systemu ładowania do specyfiki danego obiektu. 

%Stacje ładowania samochodów elektrycznych%

ANALIZA TECHNICZNA MOŻLIWOŚCI INSTALACJI STACJI ŁADOWANIA

Celem analizy technicznej jest kompleksowa ocena możliwości oraz warunków instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych na konkretnym obiekcie. Analiza ta stanowi niezwykle istotny etap, który wymaga profesjonalnego podejścia i uwzględnienia licznych aspektów, począwszy od przepisów prawnych, poprzez charakterystykę stacji ładowania, aż po warunki techniczne i praktyczne wdrożenie rozwiązań.

Rozpoczynając od ogólnej sytuacji i szczegółowo opisujemy budynek oraz przyległy parking, których dotyczy opracowanie. Kluczowym elementem jest określenie oczekiwanej funkcjonalności stacji ładowania, która może różnić się w zależności od kontekstu, na przykład, czy obiektem jest centrum logistyczne czy budynek biurowy.

W szczególności duży nacisk kładziemy na poznanie charakterystyki i obciążenia budynku, tak aby dobrać odpowiednią moc na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych. 

Analiza uwzględnia również aktualne i planowane regulacje prawne, opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zalecenia ubezpieczyciela, warunki bezpiecznej eksploatacji. 

Opracowanie nie rzadko liczące ponad 100 stron jest wykładnią aktualnej wiedzy w pigułce i idealnie odpowiada na potrzeby właściciela budynku. Jest to swoista skarbnica wiedzy na temat budynku i możliwości wdrożenia w nim stacji ładowania. 

Analiza zalecana jest szczególnie w przypadku: parkingów wielkopowierzchniowych, dużych hoteli, budynków biurowych, ponieważ pozwala w lepszy sposób wykorzystać istniejącą infrastrukturę na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych, co niebawem będzie rzeczą kluczową. 

Warto podkreślić, że analiza techniczna ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu efektywnego i zgodnego z przepisami prawa wdrożenia infrastruktury elektromobilności, stanowiącej nieodzowny element przyszłościowego transportu.

PRZYKŁADOWE OBSZARY DZIAŁANIA:

PROJEKTY SZYBKICH
STACJI ŁADOWANIA

Projektowanie zasilania do szybkich stacji ładowania

PROJEKTY DUŻYCH GRUP
STACJI ŁADOWANIA

Projekty elektryczne dla dużych grup stacji ładowania z optymalizacją mocy. 

KONCEPCJE
PROJEKTOWE

Wykonujemy koncepcje, które stanowią wytyczne do dalszego projektowania.

EKSPERTYZY W GARAŻACH PODZIEMNYCH

Ekspertyzy określające możliwość montażu punktu ładowania w bloku.

AUDYTY
OBIEKTÓW

Audyt ma za zadanie oszacowanie zapasów mocy i dobranie optymalnej ilości stacji ładowania

UZGADNIANIE
PROJEKTÓW

Uzgadniamy projekty nowych przyłączy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

PROSTE PROJEKTY
ELEKTRYCZNE

Potrzebujesz projektu na jedną stację? Żaden problem. 

OPINIE 
P.POŻ

Wykonujemy opinie techniczne w zakresie możliwości instalacji ładowarek. 

DOKUMENTACJA 
UDT

Przygotowujemy kompletną dokumentację do odbiorów UDT.