stacje ładowania parking podziemny

Stacja ładowania w garażu podziemnym, to z pewnością wielka wygoda i komfort. Jeśli mieszkasz w budynku wielorodzinnym  i chcesz zamontować stację ładowania przy swoim miejscu postojowym, konieczne jest aby spełnione zostało kilka warunków. Sam proces podzielony jest na kilka etapów, które należy zrealizować.

Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w grudniu 2021 szczegółowo określiła sposób, który pozwala na zamontowanie stacji ładowania samochodów elektrycznych w garażu podziemnym budynku wielorodzinnego. Od tego momentu zarządca nieruchomości nie może odrzucić wniosku o montaż stacji ładowania bez podania przyczyny. Ważne – Ustawa pozwala na montaż punktów ładowania o mocy do 11 kW. Jeśli zależy Ci na mocniejszym urządzeniu – warunki instalacji należy ustalić indywidualnie z Zarządcą nieruchomości.

 

STACJA ŁADOWANIA W GARAŻU PODZIEMNYM
KROK 1 – Skontaktuj się z zarządcą nieruchomości

W pierwszej kolejności skontaktuj się z Zarządcą nieruchomości, jest to osoba odpowiedzialna za budynek. Na spotkaniu z zarządcą:

 • Zapytaj możliwość montażu stacji ładowania na terenie garażu.
 • Poproś zarządcę o przygotowanie dokumentacji elektrycznej budynku.
 • Wspólnie wytypujcie miejsce zainstalowania stacji ładowania.
 • Wstępnie wyznaczcie możliwości wykonania instalacji elektrycznej i punkt zasilenia.
 • Poproś o bezpośredni kontakt do ochrony lub konserwatora budynku.
 • Zorientuj się, czy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

KROK 2 – Wypełnij i złóż wniosek

>> POBIERZ WNIOSEK <<< 

Po spotkaniu z zarządcą złóż oficjalny wniosek o wyrażenie zgody na montaż punktu ładowania. We wniosku musisz oświadczyć, że dysponujesz tytułem prawnym do nieruchomości. Jeśli np. lokal jest wynajmowany, musisz dołączyć oświadczenie właściciela lokalu. Składając wniosek zobowiązujesz się do:

 • Zlecenia prac Wykonawcy, który posiada odpowiednie kwalifikacje z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych.
 • Pokrycia wszystkich kosztów związanych z instalacją i eksploatacją punktu ładowania (wykonanie ekspertyzy, projektu, zakup stacji, koszty montażu, koszty energii elektrycznej).

Od tego momentu administrator ma 30 dni na podjęcie kolejnych działań – w szczególności zlecenie wykonania ekspertyzy dopuszczalności punktu ładowania. Pamiętaj, że sam możesz wytypować firmę, która wykona ekspertyzę.

KROK 3 – Spotkanie na obiekcie i przedstawienie kosztorysu.

W tym kroku należy już umówić wizytę z nami jako wykonawcą instalacji. Na tym etapie spotykamy się z zarządcą nieruchomości oraz wykonujemy wizję lokalną w celu określenia możliwości instalacji stacji ładowania. Zapoznajemy się również z dokumentacją projektową budynku i sprawdzamy jej zgodność ze stanem faktycznym. Po tej wizycie jesteśmy w stanie przedstawić przybliżony koszt wykonania całej instalacji elektrycznej wraz z ekspertyzą i projektem.

KROK 4 – Ekspertyza

Wykonując ekspertyzę określamy:

 • moc przyłączeniową budynku, która może zostać wykorzystana na potrzeby funkcjonowania punktu ładowania;
 • punkty w instalacji elektrycznej, w których przyłączenie punktu ładowania jest dopuszczalne, oraz parametry tego punktu, w tym maksymalną moc punktu ładowania, który może być przyłączony do instalacji elektrycznej;
 • rozwiązania budowlane oraz techniczno-instalacyjne, jakie powinny być przyjęte przy instalacji punktu ładowania, w tym wymagania dotyczące wyrobów zastosowanych do instalacji tego punktu;
 • warunki niezbędne do bezpiecznej eksploatacji punktu ładowania;
 • wymagania, jakie powinny być spełnione w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z zainstalowaniem punktu ładowania

Opcjonalnie możemy wykonać:

 • Projekt elektryczny (Zarządca budynku może uznać to jako wymóg).
 • Uzgodnienie projektu elektrycznego w zakładzie energetycznym.

Podczas wykonywania ekspertyzy jednocześnie:

 • Pomagamy złożyć wniosek o warunki przyłączenia do zakładu energetycznego.
 • Wskazujemy wszystkie potrzebne kroki, aby proces przyłączenia przebiegał jak najszybciej.

Etap 5 – Prace instalacyjne

Prace instalacyjne trwają od 1 do 3 dni. Mogą wiązać się z koniecznością wyłączenia zasilania w całym, lub części budynku. Terminy podłączenia ustalane są zawsze z Zarządcą obiektu, a mieszkańcy zostają poinformowani o tym z wyprzedzeniem. Po zakończeniu prac w zależności od sposobu zasilania – możliwe jest bezpośrednie korzystanie ze stacji ładowania. Jeśli natomiast rozliczanie za energię wiąże się z montażem nowego układu rozliczeniowego okres ten może wydłużyć się o kolejne 14 dni – jest to czas na rozpatrzenie wniosku o gotowości instalacji oraz czas na założenie licznika energii elektrycznej.

Stacja ładowania w garażu podziemnym – podsumowanie.

Słowem podsumowania – zamontowanie stacji ładowania w garażu podziemnym jest procesem podczas którego należy spełnić szereg wymagań formalnych. Montaż urządzenia ładującego należy uzgodnić z Zarządcą obiektu, rzeczoznawcą do spraw ppoż., projektantem instalacji elektrycznych oraz zakładem energetycznym. Czas od złożenia wniosku do montażu urządzenia, to zwykle 3 miesiące. Więc, gdy podejmiesz decyzję o zakupie samochodu elektrycznego warto z dużym wyprzedzeniem zająć się sprawami związanymi z instalacją stacji ładowania.

Stacja ładowania w garażu podziemnym

Ładowanie samochodu elektrycznego w garażu podziemnym

Tags:

Comments are closed