Ogólnodostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych

Co należy wiedzieć o ogólnodostępnych stacjach ładowania ?

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania oferty na montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania. 

Dowiedz się jeszcze więcej!

Ogólnodostępna stacja ładowania samochodów elektrycznych

Ogólnodostępna stacja ładowania GARO LS-4

Ogólnodostępna stacja ładowania GARO LS-4.

Stacja ładowania GARO LS-4 została zaprojektowana dla szerokich możliwości zastosowania. Przystosowano ją do wykorzystywania w miejscach publicznych takich jak parkingi podziemne, parkingi w centrach handlowych, parkingi zewnętrzne czy parkingi publiczne.

Wykonanie stacji ładowania

Stacja w całości wykonana jest w całości z aluminium, dzięki czemu spełnia wymagania stawiane urządzeniom instalowanym w miejscach publicznych. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na warunki zewnętrzne. Stopień ochrony IP54 – zapewnia maksymalną ochronę przed opadami atmosferycznymi.

Ogólnodostępne stacja ładowania samochodów elektrycznych

Stacja przystosowana jest do warunków zewnętrznych. Standardowo wyposażona jest funkcję COLD OPTION, która nie dopuszcza do kondensacji wody wewnątrz stacji czy oblodzenia, powodując jej niedostępność w okresie zimowym.

W zestawie występuje również czujnik temperatury, który nie pozwala na zbyt duże nagrzanie się stacji. Z tego powodu może być montowana nawet w nasłonecznionych miejscach.

%Stacje ładowania samochodów elektrycznych%
Ogólnodostępne stacja ładowania samochodów elektrycznych

Stacja występuje w wersji 2 x 22 kW.

Stacja GARO LS-4 jest modelową publiczną stacją ładowania. Przystosowana jest do montażu w gruncie lub na ścianie (konieczny specjalny uchwyt). Posiada duży i czytelny wskaźnik LED, który bezpośrednio w sposób jednoznaczny informuje użytkownika o stanie pracy stacji ładowania. Czytnik kart RFID, który pozwala na autoryzację ładowania przez użytkowników, którzy nie chcą korzystać z aplikacji. Oczywiście stacja, może być obsługiwana za pomocą ogólnodostępnej aplikacji mobilnej. Pozwala ona na rozpoczęcie ładowania, sprawdzenie stanu stacji (wolna / zajęta), opłacenie sesji ładowania, ale również na podgląd wszystkich sesji ładowania, które wykonał użytkownik. Stacja pozostaje w stałej komunikacji – stację można połączyć z internetem za pomocą GSM, LAN lub WiFi. Stacja wyposażona jest w 2 liczniki energii elektrycznej, oddzielnie na każde gniazdo ładowania, a także zabezpieczenia elektryczne, takie jak wyłączniki różnicowo prądowe typ B zabezpieczające przed upływem prądu DC, a także zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe MCB.

W przypadku awarii stacja ma możliwość zdalnego serwisu.

Przykład awarii? Podczas ładowania samochodu wyzwolone zostało zabezpieczenie przed prądem upływu DC. W takim przypadku jeden z punktów ładowania w stacji będzie wyłączony. W normalnej sytuacji musi pojawić się serwis, aby naprawić usterkę. Natomiast posiadając zdalny dostęp możemy na odległość uruchomić stację.

Montaż stacji ładowania | Domowe stacje ładowania | Prywatne stacje ładowania

Punkt ładowania, a stacja ładowania.

Stacja ładowania, to „wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy, lub punktem ładowania o dużej mocy” LUB „Urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punk ładowania o dużej mocy związany z obiektem budowlanym”. Przy czym stacja ładowania musi być wyposażona w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania oraz stanowisko postojowe.

Punkt ładowania czyli, punkt zapewniający ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, hybrydowego czy autobusu zeroemisyjnego. Wyróżniamy dwa rodzaje punktów ładowania – Punkt ładowania normalnej mocy (od 3,7 do ≤ 22 kW) oraz Punkt ładowania dużej mocy ≥ 22 kW. W tym przypadku nie ma rozróżnienia na rodzaj napięcia AC / DC czy ilość faz zasilających.

Budowa stacji ładowania

Budowa stacji ładowania nie wymaga pozwolenia na budowę. Natomiast wymaga zgłoszenia zgodnie z art. 29a ust. 1 Prawa budowlanego. Inwestor może sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pomimo złożenia zawiadomienia inwestor zobowiązany jest do uzyskania innych zgód np. zajęcia pasa ruchu drogowego, czy zgoda konserwatora zabytków.

Przyłączenie stacji ładowania do sieci dystrybucyjnej wymaga wcześniejszego złożenia wniosku o przyłączenie do sieci. Jednak stacja może zostać przyłączona do instalacji wewnętrznej.

Lokalizacja ogólnodostępnej stacji ładowania

Ogólnodostępna stacja ładowania musi być zlokalizowana w sposób pozwalający uniknąć uszkodzenia poprzez najechanie pojazdem. Powinna być również zabezpieczona dodatkowymi środkami ochrony mechanicznej. Musi zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych i znajdować się poza strefą zagrożenia wybuchem.

Zarządzanie stacją ładowania

W przypadku ogólnodostępnej stacji ładowania należy wyznaczyć Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania , który odpowiada za budowę, zarządzanie, konserwację i remonty oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z niespełnieniem przez ogólnodostępną stację ładowania wymagań technicznych. Kolejnym podmiotem jest Dostawca Usługi Ładowania, który świadczy usługę ładowania oraz zapewnia możliwość korzystania ze stacji ładowania, prowadzi rozliczenia z użytkownikami korzystającymi z usług ładowania a także udostępnia informacje o cenie i warunkach świadczenia usługi ładowania.

Oznakowanie

Ogólnodostępna stacja ładowania wymaga odpowiedniego oznakowania. Na stacji należy umieścić instrukcję ładowania lub interfejs z wyświetlaczem zawierającym instrukcję. W widocznym miejscu musi znaleźć się numer telefonu eksploatującego do zgłaszania awarii oraz nieprawidłowej pracy. W widocznym miejscu należy umieścić także informacje o występujących zagrożeniach związanych z pracą urządzenia, w tym o ryzyku porażenia prądem elektrycznym.