Ekspertyza stacja ładowania

Planujesz montaż stacji ładowania w budynku wielorodzinnym? W pierwszej kolejności zacznij od ekspertyzy, która określi czy i w jaki sposób możesz zainstalować stację ładowania w grarażu podziemnym. 

Co zawiera ekspertyza stacji ładowania?

Pełna ekspertyza dotycząca możliwości zamontowania stacji ładowania sporządzona zostaje przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń. 

W ekspertyzie ujmowane są poniższe punkty: 

1) moc przyłączeniową budynku, która może zostać wykorzystana na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania;

2) punkty w instalacji elektrycznej, w których przyłączenie stacji ładowania jest dopuszczalne, oraz parametry tego punktu, w tym maksymalną moc stacji ładowania, która może być przyłączona do instalacji elektrycznej;

3) rozwiązania budowlane oraz techniczno-instalacyjne, jakie powinny być przyjęte przy instalacji stacji ładowania, w tym wymagania dotyczące wyrobów zastosowanych do instalacji tej stacji;

4) warunki niezbędne do bezpiecznej eksploatacji stacji ładowania;

5) wymagania, jakie powinny być spełnione w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z zainstalowaniem stacji ładowania.


Co otrzymujesz wykonując ekspertyzę? 

Jeśli jesteś zainteresowany – przedstawimy szczegółowe informacje!